Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai 2023 m. 2023-06-14 18:08:57 684.79 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ korupcijai atsparios aplinkos kūrimo nuostatai 2023 m. 2023-06-14 18:08:57 138.89 KB
Tvarkų aprašai
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 42.55 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) 2023-06-14 18:29:22 93.38 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 10:10:55 234.94 KB
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 44.82 KB
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. Liepos 30 d. Sprendimo Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-06-14 18:29:22 223.84 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-06-18 17:02:28 150.35 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo 2021 m. 2023-06-14 18:29:22 240.13 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:29:22 225.3 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-14 18:29:22 22.3 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (Išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 2020 m. 2023-06-14 18:29:22 18.69 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-14 18:29:22 212.74 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių lankomumo apskaitos bei įstaigos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-14 18:29:22 0.97 MB
Nuotolinio mokymo organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2023-06-14 18:29:22 23.18 KB
Priešmokyklinio kompetencijų aprašas 2023-08-08 14:11:06 87.11 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2023-11-24 14:35:10 24.86 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2024-01-30 08:21:49 633.22 KB
Taisyklės
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-06-14 18:30:05 308.92 KB
Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ taisyklės 2023-11-27 16:30:09 2.77 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 16:33:08 5.73 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-06-18 17:02:28 244.15 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-06-14 18:30:05 379.33 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 42.55 KB
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 44.82 KB
Prašymai
Prašymas pateisinti nelankytas dienas 2023-05-24 11:17:00 13.76 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:28 64 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:28 24.18 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 134.85 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:16 17.22 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-27 17:24:34 57.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 61 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 64.5 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 62.5 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 18.74 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.48 KB
Valgyklos darbininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 24.55 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 17.77 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 17.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 18.82 KB
Darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 20.4 KB
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 59.5 KB
Darbininko (elektriko) pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.25 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ strateginis planas 2022-2024 m. m. 2023-11-27 12:56:24 501.18 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ 2021 m. veiklos planas 2023-11-27 12:55:21 410.57 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021-2023 ųjų metų strateginis planas 2023-05-24 11:07:26 3.82 MB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ 2023 m. veiklos planas 2023-11-27 12:57:31 412.66 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ 2022 m. veiklos planas 2023-11-27 12:56:59 405.75 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ 2023-2025 m. strateginis planas 355.82 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ strateginis 2024-2026 m. planas 3.59 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2024 m. veiklos planas 2024-02-23 10:54:17 579.84 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. gruodžio mėn. planas 16.44 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 364.91 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 367.89 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-02-23 13:13:44 198.72 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės Andželikos Jasienės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-05-24 10:43:18 3.17 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės Andželikos Jasienės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-05-24 10:43:19 2.29 MB
Laikinai vykdančios direktorės funkcijas Andželikos Jasienės 2021 m. veiklos užduotys 2023-05-24 11:03:23 1.05 MB
Laikinai vykdančios direktorės funkcijas Andželikos Jasienės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-05-24 11:03:02 181.79 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės Živilės Kiškionytės 2019 metų veiklos ataskaita 2023-05-24 11:13:59 1.6 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės Živilės Kiškionytės 2018 metų veiklos ataskaita 2023-05-24 11:18:27 2.26 MB
Direktorės A. Jasienės 2023 m. veiklos ataskaita 4.65 MB
Kiti dokumentai
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2024 m. nustatymo“ 2024-02-23 10:54:37 28.83 KB
Kitos ataskaitos
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-24 10:44:43 212.58 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaita 2023-05-24 11:08:12 102.85 KB
Klaipėdosl.-d. „Nykštukas“ 2022 m. veiklos ataskaita 2023-11-27 13:52:20 216.11 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ 2020 m. veiklos ataskaita 2023-11-27 13:52:47 143.81 KB
Ugdymo programos
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2023-11-28 10:10:17 111.96 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa 2023-11-27 13:50:25 394.71 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos programa 2023-11-27 16:42:35 397.11 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa 2023-11-27 16:44:00 400.72 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ neformaliojo švietimo teatrinio ugdymo (šešėlių teatras) programa 22.51 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-11-28 14:58:05 694.66 KB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-08-04 13:26:54 3.64 MB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-08-04 13:26:54 748.55 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:52:19 13.37 MB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:52:20 1.59 MB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:52:20 1.6 MB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:52:21 1.68 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:53:38 14.68 MB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:53:39 1.74 MB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:53:39 1.66 MB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 15:53:40 1.67 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-09 22:03:24 14.13 MB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-09 22:03:24 1.72 MB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-09 22:03:24 1.6 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-09 22:03:24 1.82 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-05-24 16:07:41 7.99 MB
2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:07:43 5.8 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:07:43 1.67 MB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:07:44 1.79 MB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:07:44 1.72 MB
2018 m.
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:10:20 2.99 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:10:21 3.1 MB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:10:21 3.07 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:12:34 14.56 MB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:12:34 2.75 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:12:35 2.28 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:12:35 2.59 MB
2016 m.
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 16:16:18 3.58 MB
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:16:20 10.89 MB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:16:20 3.2 MB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:16:21 3.55 MB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:16:22 2.8 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:19:18 7.24 MB
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:19:19 2.61 MB
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:19:19 473.48 KB
2015 m. I ketv. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023-05-24 16:19:20 677.98 KB
2014 m.
2014 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:20:20 2.91 MB
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:20:20 3.44 MB
2013 m.
2013 m. III ketv. pažyma-priedas prie finansinės būklės ataskaitos 2023-05-24 16:31:24 261.21 KB
2013 m. II ketv. pažyma apie gautas finansavimo sumas 2023-05-24 16:31:25 192.82 KB
2013 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:31:25 442.97 KB
2013 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-05-24 16:31:25 201.58 KB
2013 m. II ketv. pažyma-priedas prie finansinės būklės ataskaitos 2023-05-24 16:31:26 260.95 KB
2013 m. I ketv. pažyma apie gautas finansavimo sumas 2023-05-24 16:31:26 192.15 KB
2013 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-05-24 16:31:27 440.3 KB
2013 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-05-24 16:31:27 201.01 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 13:38:33 4.5 MB
2023 II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2.75 MB
2023 III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2.45 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 13:41:03 5.52 MB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 13:41:04 5.47 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 13:41:05 5.24 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 13:41:06 5.43 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:51:39 4.21 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:16:41 3.88 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:51:40 3.64 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:51:41 4.98 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:54:06 4.48 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:54:07 5.38 MB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:54:08 4.16 MB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:54:09 4.26 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-09 22:06:14 4.12 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-09 22:06:14 5.45 MB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-09 22:06:14 4.49 MB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-09 22:06:14 4.35 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:58:59 4.17 MB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:59:00 4.1 MB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:59:00 3.55 MB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 14:59:01 3.64 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:00:18 4.83 MB
2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:00:19 4.84 MB
2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:00:20 3.75 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:00:20 970.86 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:04:58 6.53 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:05:07 6.58 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:05:16 3.75 MB
2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:05:25 3.49 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:04:29 4.08 MB
2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:04:30 3.39 MB
2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (II d.) 2023-05-24 15:04:30 381.76 KB
2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I d.) 2023-05-24 15:04:31 214.06 KB
2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-05-24 15:04:31 340.06 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) 2023-06-14 18:29:22 93.38 KB
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 44.82 KB
ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO PAKEITIMAS 207.24 KB
Valgiaraštis
Valgiaraštis 15dienų 1-3 ir 4-7 metų vaikams 2024-04-25 14:24:14 74.58 KB
Draudžiamų produktų sąrašas 74.58 KB
Vmvt kontaktai, tiekėjai 37.44 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-06-14 18:30:05 308.92 KB
2023 m. viešųjų pirkimų plano ataskaita 2023-06-09 22:14:44 43.82 KB
2022 m. atliktų viešųjų pirkimų ataskaita 2023-06-09 22:14:44 1.23 MB
2021 m. viešųjų pirkimų sutarčių ataskaita 2023-06-09 22:14:44 0.97 MB
2020 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita 2023-06-09 22:14:44 0.98 MB
2019 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita 2023-06-09 22:14:44 0.99 MB
2018 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita papildyta 2023-06-09 22:14:44 0.97 MB
2018 m. viešųjų pirkimų sandorių ataskaita 2023-06-09 22:14:44 741.61 KB
2017 m. viešojo pirkimo arba pirkimo procedūrų ataskaita 2023-06-09 22:14:44 1.19 MB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. birželio mėn. 2023-06-09 22:14:44 374.83 KB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. gegužės mėn. 2023-06-09 22:14:44 376.09 KB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. balandžio mėn. 2023-06-09 22:14:44 373.92 KB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. kovo mėn. 2023-06-09 22:14:44 386.51 KB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. vasario mėn. 2023-06-09 22:14:44 377.55 KB
Skelbimai apie pirkimus 2017 m. sausio mėn. 2023-06-09 22:14:44 377.4 KB
2017 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2023-06-09 22:14:44 1.52 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2023-06-09 22:14:44 419.11 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa, programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-11-24 14:28:47 226.41 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ korupcijai atsparios aplinkos kūrimo nuostatai 2023 m. 2023-06-14 18:08:57 138.89 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programa 2023-11-27 12:04:00 312.84 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-11-27 12:05:08 416.37 KB
Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas 2023-06-14 17:56:03 53.02 KB
Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2023-06-14 17:56:03 55 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2023-11-24 14:35:10 24.86 KB
Pranešimas apie pažeidimą 2023-11-27 12:44:22 19.33 KB
Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis 2023-11-27 11:46:28 26.46 KB
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2021,2022 2023-11-27 11:56:09 20.52 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2023-11-27 12:05:39 213.07 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-11-27 17:02:08 634.71 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ taisyklės 2023-11-27 16:30:09 2.77 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 16:33:08 5.73 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-06-18 17:02:28 244.15 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-06-18 17:02:28 150.35 KB
Pagalba vaikams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Dėl švietimo įstaigų darbo vasaros mėnesiais 2024 m. 28.83 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2021 m. 2023-05-24 11:26:09 229.81 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo organizavimo būtinos sąlygos 2020 m. 2023-05-24 11:06:16 20.06 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kaina 2023-11-27 17:13:47 197.37 KB
Patalpų suteikimo paslaugos sutartis 2023-06-13 21:40:03 27.01 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-14 18:29:22 212.74 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2023-11-28 10:10:17 111.96 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 10:10:55 234.94 KB
Priešmokyklinio kompetencijų aprašas 2023-08-08 14:11:06 87.11 KB