Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą atsakinga

Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

 

Antradienis

9.00 – 18.00

12.00 – 12.45

 

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

12.45 - 16.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.45

 
Penktadienis 7.30 – 15.30 12.00 – 12.45

 

Kontaktai Mobilusis +370 690 58841, +370 650 92824

El. paštas Rašyti

Ugdymo grupės

Informacija

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio „Nykštukas“ Ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo elektroninę versiją galima rasti:

Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir mokyklai svarbi informacija Pradėjus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma nauja mokymo sutartis.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį