Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai 2023 m. 2023-06-14 18:08:57 684.79 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ korupcijai atsparios aplinkos kūrimo nuostatai 2023 m. 2023-06-14 18:08:57 138.89 KB
Tvarkų aprašai
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 42.55 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) 2023-06-14 18:29:22 93.38 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 10:10:55 234.94 KB
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 44.82 KB
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. Liepos 30 d. Sprendimo Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-06-14 18:29:22 223.84 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-06-18 17:02:28 150.35 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo 2021 m. 2023-06-14 18:29:22 240.13 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:29:22 225.3 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-14 18:29:22 22.3 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (Išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 2020 m. 2023-06-14 18:29:22 18.69 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (Sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-14 18:29:22 212.74 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių lankomumo apskaitos bei įstaigos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-14 18:29:22 0.97 MB
Nuotolinio mokymo organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2023-06-14 18:29:22 23.18 KB
Priešmokyklinio kompetencijų aprašas 2023-08-08 14:11:06 87.11 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2023-11-24 14:35:10 24.86 KB
Klaipėdos l.-d. „Nykštukas“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2024-01-30 08:21:49 633.22 KB
Taisyklės
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-06-14 18:30:05 308.92 KB
Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ taisyklės 2023-11-27 16:30:09 2.77 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-27 16:33:08 5.73 MB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-06-18 17:02:28 244.15 KB
Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-06-14 18:30:05 379.33 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 42.55 KB
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-14 18:33:54 44.82 KB
Prašymai
Prašymas pateisinti nelankytas dienas 2023-05-24 11:17:00 13.76 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:28 64 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:28 24.18 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 134.85 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:16 17.22 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-27 17:24:34 57.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 61 KB
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 64.5 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 62.5 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 18.74 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.48 KB
Valgyklos darbininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 24.55 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 17.77 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 17.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 18.82 KB
Darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 20.4 KB
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 59.5 KB
Darbininko (elektriko) pareigybės aprašymas 2023-06-10 21:06:06 16.25 KB

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį