Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Vizija, misija, filosofija ir vertybės

Vizija

 Patraukli ir atvira kaitai švietimo įstaiga, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis ir ugdanti kūrybišką, laisvą, savarankišką asmenybę.

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinti vaikų saviraiškos poreikius sudarant sąlygas visiems vaikams dalyvauti teatrinio ugdymo veikloje.

Filosofija 

Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus (JAV žurnalistas Hodding Carter).

Vertybės

Pagarba, tolerancija, laisvė, kūrybiškumas, atsakingumas, pozityvumas, tobulėjimas, bendruomeniškumas ir darna.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį