Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Tėvų taryba

Tėvų tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama grupė Pareigos taryboje
1. Živilė Venclauskė Saulyčių Pirmininkė
2. Viktorija Aliošina Boružėlių Pavaduotoja
3. Inga Bučienė Paukštelių Sekretorė
4. Sigutė Beržanskienė Drugelių Narė
5. Viktorija Ežerskytė Saulyčių Narė
6. Laura Končiūtė Meškučių Narė
7. Guoda Lukauskienė Žiogelių Narė
8. Roberta Ozolaitė Delfinukų Narė
9. Aleksandra Petrauskienė Ežiukų Narė
10. Edvardas Pleinys Bitučių Narys
11. Renalda Ričkuvienė Pingvinukų Narė

Tarybos funkcijos

  • Teikia siūlymus tarybai ir įstaigos direktoriui ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais.
  • Nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas.
  • Dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, įstaigos renginiuose.
  • Svarsto kitus įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos veiklą reglamentuoja

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį