Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vadovė
2. Romualda Poškienė Neformaliojo ugdymo pedagogė Narė
3. Sandra Gečienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
4. Aida Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Jurgita Dovidaitytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

Grupės funkcijos

 • Konkrečių darbų, jų atlikimo datų bei atsakingų asmenų numatymas. 
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas. 
 • Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą. 
 • Darbo grupės refleksija dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo trukdžių. 
 • Duomenų apibendrinimas ir išvadų formulavimas. 
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas.
 • Sprendimų dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo priėmimas.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį