Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupės sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Romualda Poškienė Neformaliojo ugdymo mokytoja

Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planavimo koordinavimas

2. Evelina Araminaitė Visuomenės sveikatos specialistė Individualios pagalbos teikimo koordinavimas
3. Deimena Norvilienė Logopedė

Pranešimų apie patyčias fiksavimas ir analizė

Grupės funkcijos

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo darbo grupė koordinuoja Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo įgyvendinimą:

  • Apibendrina duomenis dėl įstaigoje fiksuotų pranešimų apie patyčias ir atlieka jų analizę.
  • Naudodamiesi pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą.
  • Aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo, dėl mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos klausimais.
  • Individualiai dirba su smurto ir patyčių atvejais, kai vienas iš dalyvių yra suaugęs bendruomenės narys arba kai į juos kreipiasi pedagogas, išnaudojęs numatytas pagalbos priemones.
  • Atlieka kitus Tvarkos apraše numatytus veiksmus.

Dokumentai

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį