Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Metodinės grupės

Lopšelyje-darželyje veikia šios metodinės grupės

         Patirtinio ugdymo modelio įtvirtinimo grupės sudėtis:

Pirmininkė– Vilma Larkina

Nariai:

Sandra Gečienė

Laura Jankauskienė

Agnė Timienė

Virginija Šerpetauskaitė

Roberta Dėšankovienė

Jurgita Dovidaitytė

 

          Sveikatos stiprinimo grupės sudėtis:

Pirmininkė– Živilė Raščauskienė

Nariai:

 Vida Rakickienė

 Karolis Stirbys

 Evelina Araminaitė

 Nijolė Bytautienė

 Monika Tamošauskė

 Aida Stankevičienė

Aleksandra Valančauskė

 

Saviraiškos grupės sudėtis:

   Pirmininkė– Neringa Lukienė

   Nariai:

   Regina Šmitienė

   Romualda Poškienė

   Regina Plaipienė

   Rita Beržinienė

   Irena Kulienė

Vitalija Bruzdeilinienė

 

        Aplinkos kūrybos grupės sudėtis:

Pirmininkė–Regina Terleckienė

Nariai:

 Džiujeta Leliūnienė

Aida Stankevičienė

Deimena Norvilienė

Ieva Sakalauskienė

Viktorija Abramavičienė

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį