Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Vida Rakickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorė

Metodinės tarybos nariai: 

Regina Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Romualda Poškienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė

Sandra Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Tariasi dėl ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybės ir inovacijų diegimo, švietimo programų diegimo, rengimo, principų ir tvarkos.
 • Aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 • Inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.
 • Aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves.
 • Teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
 • Vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą.
 • Nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį