Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Interneto svetainės priežiūros nuolatinė darbo grupė

Interneto svetainės priežiūros nuolatinės darbo grupės sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Andželika Jasienė Direktorė Grupės vadovė
2. Jurgita Dovidaitytė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Administratorė
3. Ina Žvinklienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Dalia Šimoliūnienė Specialistė Narė
5. Vilija Lukienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
6. Dalė Selskienė Raštinės administratorė Narė

Grupės funkcijos ir atsakomybės

Reguliariai pateikti, atnaujinti aktualią įstaigos bendruomenei informaciją. Darbo grupės narių kompetencijos ir atsakomybės:

  • Interneto svetainės turinio valdymas, administravimas – atsakinga priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Dovidaitytė
  • Ugdymo informacija – atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Žvinklienė
  • Finansinė informacija – atsakinga specialistė Dalia Šimoliūnienė
  • Viešųjų pirkimų informacija – atsakinga direktoriaus pavaduotoja Vilija Lukienė
  • Interneto svetainėje pateikiamos informacijos atitiktis raštvedybos reikalavimams – atsakinga raštinės administratorė Dalė Selskienė

Interneto svetainėje pateikiamos informacijos atitiktis Įstaigos interneto svetainės informacijos reikalavimams (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas“) – atsakinga direktorė Andželika Jasienė

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį