Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Teatrinio ugdymo (Šešėlių teatras) programa

Neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo (šešėlių teatras) programa

Programą įgyvendina neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Romualda Poškienė. Užsiėmimai vyksta kasdien pagal patvirtintą grupių tvarkaraštį.

Programos tikslas – supažindinti vaikus su šešėlių teatru kaip savita teatro rūšimi, šešėlių teatro raiškos priemones panaudojant pažinimo ir tyrinėjimo gebėjimų ugdymui. Uždaviniai: suteikti pradinių šešėlių teatro krypties žinių ir įgūdžių; eksperimentuoti su pagrindinėmis šešėlių teatro raiškos priemonėmis, plėtojant pažinimo ir tyrinėjimo gebėjimus; skatinti kūrybiškumą, įtraukiant ugdytinius į šešėlių teatro pasirodymus ir plėtojant įstaigos kultūrinę veiklą.

Įgyvendinus programą vaikai įgis žinių apie šešėlių teatro specifiškumą; bus susipažinę su pagrindinėmis šešėlių teatro raiškos – lėlių valdymo ekrane, apšvietimo ir pagalbinių priemonių naudojimo, ekrano scenografijos – priemonėmis ir gebės jas naudoti savo veikloje; gebės kurti šešėlių ekrane atgyjančius personažus, įsitrauks į šešėlių teatro pasirodymus, dalyvaus grupės, įstaigos kultūrinėje veikloje.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį