Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Fizinio aktyvumo ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa

Programą įgyvendina neformaliojo švietimo mokytojas Karolis Stirbys. Užsiėmimai vyksta kasdien pagal patvirtintą grupių tvarkaraštį.

Programos tikslas – stiprinti vaiko sveikatą, tobulinant pagrindinius judėjimo įgūdžius ir formuojant fizinio aktyvumo nuostatas. Uždaviniai: ugdyti kasdienius fizinio aktyvumo įpročius, didinti ištvermingumą, įtvirtinant judėjimo, pusiausvyros, kūno kontrolės įgūdžius; padėti vaikui pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes, ugdytis savisaugos įgūdžius; fizinį aktyvumą sieti su fizinės, protinės, emocinės sveikatos gerinimu; supažindinti su tradicinėmis sporto šakomis ir netradicinio fizinio aktyvumo formomis (ikimokyklinė joga, aerobika ir kt.) ir puoselėti olimpines vertybes.

Įgyvendinus programą vaikai bus fiziškai aktyvūs, stiprės jų ištvermingumas; vaikai įgis žinių apie savo kūną, ugdysis atsakomybę už savo ir kitų saugumą; gebės valdyti emocijas ir dėmesį, labiau pasitikės savo jėgomis ir jaus poreikį aktyviai veiklai; domėsis tradicinėmis ir netradicinėmis sporto šakomis, turės supratimą apie olimpines sporto vertybes.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį